- פרסומת -

על פי חוק הגנת השכר, מוגדרת כעיכוב בתשלום השכר המלא או חלק ממנו, עד ליום התשיעי לאחר מועד התשלום. במקרה זה מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני עבודה בדבר פיצויי הלנת שכר.

פיצויי הלנת שכר ניתנים בנוסף לקבלת השכר עצמו.

במקרה של הלנת שכר חישוב הפיצויים נקבע לפי אחת מבין 2 האופציות הבאות (האופציה לפיה הסכום המתקבל הוא הגבוה ביותר):

אופציה ראשונה:

שבוע ראשון שלאחר מועד התשלום ← 5% מהשכר המולן

שבוע שני והלאה (שבוע מלא או חלקי) ← 10% מהשכר המולן

אופציה שנייה:

הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלומו, כאשר על סכום השכר המולן יתווספו 20% +הפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבתקופה האמורה; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.

באופן כללי, במידה ומתרחש מקרה של הלמת שכר מומלץ מאוד להגיש תביעה לבית הדין עבודה במהירות המרבית. במידה ולא הוגשה תביעה תוך שנה מהיום בו השכר הולן, הזכות לפיצויים התיישנה.

בנוסף, ישנם לא מעט מקרים בהם, לבסוף, המעביד משלם את מלוא השכר.למרות התשלום, העובד עדין זכאי לפיצויים בגין התקופה בא שכרו הולן. חשוב לזכור כי גם במקרה זה הזכות לפיצויי הלנת שכר מתיישנת. ההתיישנות במקרה הנידון היא קצר יותר- תוך 60 יום מיום מקבלת השכר. יחד עם זאת, בית הדין האזורי רשאי להאריך את התקופה של 60 ימים לתקופה של 90 ימים.

הלנת שכר
5 (100%) 1 vote

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here