במה שונה תהליך הגישור מהתהליך בבתי המשפט? תשובה: בגישור הצדדים הם אלו שמחליטים והאחריות לתהליך ותוצאותיו נישארת בידיהם. למגשר אין סמכות להחליט או להכריע בסיכסוך. למעשה, בדרך כלל המגשר אפילו אינו מציע פתרונות אלא רק מסייע לצדדים להעלות ולגבש את הפתרונות שהם...
 האם ניתן להגיש תביעה במקרה של פציעה של ילד בגן ילדים? תשובה: התשובה לשאלה זו תחולק לשני חלקים: א. במידה והפציעה נגרמה כתוצאה מפגיעה או נפילה ממתקן משחקים, ניתן יהיה לתבוע בהתאם לפוליסת תאונות אישיות של ילדים. ב. במידה והיתה רשלנות...
מהם החוקים והפעולות  בגין אי מתן הודעת פיטורין מוקדמת? תשובה: מעביד אשר פיטר עובד ללא מתן הודעה מוקדמת לפיטורים, ישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל עבור התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת. עובד שהפסיק לעבוד ללא מתן הודעה התפטרות מוקדמת למעביד,...
כיצד והיכן פותחים תיק גירושין? מהו תהליך פתיחת תיק גירושין במדינת ישראל? תשובה: אפשרי לגשת לבית משפט או לבית הדין הרבני בשני מצבים: כשמגישים תביעות או שכמגישים הסכם לאישורו. יהודים בארץ ישראל יתגרשו בבית הדין הרבני. בין אם נישאו בנישואין דתיים (כדת...
מהם סוגי החיובים, שניתן להגיש להוצאה לפועל ? תשובה: שטרות – שיקים, שטרי משכנתא ומשכון וערבות, במידה וניתנה לפי חוק ההוצאה לפועל. מימוש השטרות יהא בדרך בה  ממומש פסק דין. פסקי דין – ההוצאה לפועל מממשת פסקי דין, הכוללים הוראה מעשית לגבי נכסים או...
אם קיבלתי דוח תנועה על מהירות, האם אני יכול לערר עליו ? תשובה: בגין כל דוח ניתן להגיש בקשה למשטרה לביטול הדוח. אם מדובר בטענה ראייתית מוצקה ביותר , לפיה העבירה לא בוצעה (ברמה בה השוטר יקרא את הבקשה ויהיה...

התפרסם לאחרונה