אדם הנחקר לראשונה בחייו לרוב נמצא במצב של הלם ובלבול. לכן, תפקודו של עורך הדין הפלילי בסיטואציה שכזו הינה קריטית, עורך דין פלילי טוב מכיר בחשיבותה של הכנה טובה לחקירה ויודע כי כל טעות שתיעשה משמעותה השלכות קשות כלפי...
פקודת הסמים המסוכנים מסדירה את תחום עבירות הסמים במדינת ישראל, אשר כוללים ייצור, הכנה, שימוש, סחר, אחזקה, הדחת קטינים לשימוש בסמים ועוד. בתחום זה אנו נתקלים לעיתים קרובות, בניגוד לתחומים פליליים אחרים, באנשים נורמטיביים, המואשמים בביצוע עבירות סמים (בעיקר...
ככלל, הרשעה בעבירה פלילית גוררת רישום פלילי. סוגי העבירות הנרשמות במרשם הפלילי ותקופות ההתיישנות והמחיקה של הרישום הפלילי קבועות בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, (התשמ"א - 1981) כעקרון, אדם אשר לאחר שהורשע ונענש, דבק בדרך הישר, ולא חזר לבצע...
מהי עסקת טיעון בתחום הפלילי? עסקת טיעון נחתמת בין הפרקליטות לנאשם ובמסגרתה מתבצעת הודאה בגין ביצוע כל העבירות או חלק מהן. בנוסף, ישנם מקרים בהם הנאשם מודה בביצוע עבירות בדרגת חמורה פחותה מהעבירות המקוריות שייחסו לו. ניתן להגיע להסכמה מראש...

התפרסם לאחרונה