- פרסומת -

כאשר עולה חשד לקיום עבירה פלילית, המשטרה מחויבת לפתוח בחקירה, כדי לרדת לשורש העניין. כדי לעשות את זה, ניתנו למשטרה סמכויות נרחבות המאפשרות לה לזמן אנשים לחקירה, ובמקרים מסוימים אף לעכב או לעצור אדם לצורך חקירה. אדם אשר חשוד בעבירה חייב להיות מוזהר בחקירה כי הוא חשוד, במה הוא חשוד, וכי כל דבר שיאמר יכול שישמש נגדו אם יוגש כתב אישום. שלב זה של החקירה הוא רגיש ביותר ובשל המשמעות הרבה שיכולה להיות לכל דבר שתאמרו בחקירה, חשוב שתדעו את זכויותיכם.

חקירה וחקירה באזהרה

רובנו איננו מכירים הליכים פליליים ורובנו איננו רוצים כל חלק בהם, אולם לעתים ייתכן כי נידרש לחקירה ואפילו לחקירה באזהרה, כחשודים. הדבר הראשון שחשוב לעמוד עליו הוא כי לחשודים יש זכות שתיקה. כאשר אדם עומד מול מערכת שלמה שבשלב זה מנסה לאסוף את כל הראיות כדי להביא להרשעתו, הזכות היחידה שעומדת לרשותו; החשוד איננו צריך "לעשות את העבודה" לתביעה; עם זאת, שמירה על זכות השתיקה יכולה, להבדיל ממה שכולנו מכירים מסרטים אמריקאים, בישראל, להיות בעלת משקל ראייתי מסוים נגד החשוד אם וכאשר יוגש נגדו כתב אישום, במהלך משפטו.

לכן, במידה ואתם נחקרים באזהרה או צפויים להיחקר באזהרה, כדאי לשקול היטב מתי לשמור על זכות השתיקה ומה לומר בחקירה. כך למשל, ככל שיש לכם גרסה, שכדאי למסור בחקירה, למסור אותה בהזדמנות הראשונה ויכולה להיות לכך השפעה מכרעת על מה שיקרה במשפט אם יתקיים לאחר מכן.

חשיבות השמירה על זכויות הנחקרים

כאשר אדם מוזהר בחקירה, משמעות הדבר כי הוא חשוד. מרגע זה עומדת לו זכות השתיקה. אם אדם בוחר לתת את הגרסה שלו, לא מן הנמנע כי ככל שיש בה פרטים שיסייעו למדינה לבסס את האישום נגדו, פרטים אלה ישמשו. לעתים פרטים אלה יכולים אפילו לשמש ראשית הודאה. היחיד שיידע לייעץ לכם מה כדאי למסור למשטרה בחקירה ומה עדיף להימנע או שאין צורך למסור למשטרה, הוא עורך דין המתמצא במשפט פלילי. חשוב להבין כי החשוד או הנאשם עומד לבדו מול מערכת שלמה שכל תכליתה להביא להרשעתו בדין. היחיד שעומד לצדו של חשוד או נאשם הוא עורך הדין המייצג אותו.

היוועצות עם עורך דין טרם החקירה

זכות ההיוועצות של חשוד וכל אדם עם עורך דין טרם החקירה במשטרה היא זכות יסוד, אשר רבות נכתב על חשיבותה ועל היותה עניין מהותי שעל המשטרה להקפיד בו. חרף אלה, המשטרה לא תמיד מקפידה – מסיבות שונות – ליידע את העצורים והחשודים על זכותם זאת ולעתים אף מעכבת את הפגישה בין עורך הדין ללקוחות במקרים אלה. על חשיבות ההיוועצות עם עורך דין לפני החקירה כבר עמדנו לעיל, אל תוותרו על זכותכם.

על זכויות נחקרים וחשודים בעת החקירה
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here