מתי תצטרכו את שירותיו של נוטריון?

נוטריון הוא עורך דין מוסמך שצבר ניסיון של לפחות 10 שנים בתחום המשפטים, ועליו להיות חבר בלשכת עורכי הדין. על פי חוק הנוטריונים, התשל"ו...

דמי מחלה – מהם התנאים לזכאות? מהו שיעור דמי המחלה?

חוק דמי מחלה אינו מבטיח לעובד שאינו מסוגל לעבוד, את מלוא שכרו עבור ימי היעדרותו, אלא שיעורים ממנו. עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי...

דמי הבראה – מהו תעריף דמי ההבראה המעודכן? כמה ימים יש...

ע"פ ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה שהוצא מכוחו לתשלום דמי הבראה במגזר הפרטי, נקבע כי על המעביד לשלם דמי הבראה לעובדיו לפי שנות הוותק של...

פנסיה – האם לכל עובד יש להפריש לפנסיה? באילו שיעורים?

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, קובע את זכותו של כל עובד, שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב, להיות מבוטח בקופת פנסיה מקיפה. הצו קובע,...

פיצויי פיטורין

כיצד לחשב את פיצויי הפיטורין של העובד לפי סוג העסקתו ע"פ חוק פיצויי פיטורים ותקנות פיצויי פיטורין, יש דרך חישוב לפיצויים לפי סוגי העסקה שונים. בטבלה מטה,...

אישורי נוטריון באנגלית

בשל מעמדו הבינלאומי של מוסד הנוטריון, אישורים נוטריונים הם האמצעי היעיל ביותר אם ברצוננו שמדינה או מוסד זר יכירו במסמכים שברצוננו להציג בפניהם. מי...