איך מתחלקת ירושה ללא צוואה?
מקור FREEPIK
- פרסומת -

ירושה על פי דין, נקבעת לפי חוק הירושה התשכ"ה -1965. חוק זה, קובע כי עם פטירתו של אדם יועבר כל עיזבונו ליורשיו החוקיים. במידה  והמנוח לא ערך צוואה, חלוקת הירושה בין היורשים תהיה בהתאם לחוק הירושה. הליך זה נקרא ירושה על פי דין. זכאי לרשת את המנוח, מי שהיה בחיים בשעת פטירתו של המנוח וכן, מי שנולד בתוך 300 יום מיום הפטירה, אלא אם כן הוכח שהורתו הייתה לאחר מועד פטירת המנוח. על פי החוק המצוין בסעיפים 10-17 בפרק ב' של ירושה על פי חוק, מורה איך מתחלקת ירושה ללא צוואה ומיהם יורשי המנוח בהיעדר הצוואה. היורשים על פי חוק הם:

  • בן הזוג של המנוח סמוך לפני פטירתו
  • ילדי המוריש וצאצאי ילדי המוריש, הורי המוריש וצאצאיהם, סביו של המוריש וצאצאיהם

למעשה חלוקת הירושה, תתבצע בין הצאצאים הישירים בשווה, כך שאם מי מהם אינו בחיים בעת פטירת המוריש, חלקו יתחלק בין צאצאיו. על פי המשתמע, ירושה ללא צוואה תחולק ליורשים רבים, כאשר כל אחד יזכה בחלק קטן, אך למעשה אין זה כך. דין הירושה , קובע מעגלי קרבה, אשר מדירים במקרים רבים, קרובים רחוקים ממצבת היורשים. במידה וחלוקת הרכוש, מתבצעת בין היורשים מקרב ענף הירושה הראשון, כאמור, בן או בת הזוג זכאים ליהנות ממחצית שווי הירושה, כאשר המחצית השנייה מתחלקת בין שאר היורשים בשווה. 

מהם זכויות בן\ת הזוג בירושה ללא צוואה?

למעשה, קרוב המשפחה הראשון, אשר זכאי לרשת את המנוח הוא בן או בת זוגו. יש לציין כי מדובר בבן או בת הזוג במועד הפטירה ולא בגרוש או גרושה. יחד עם זאת, יש לדעת כי בן או בת הזוג, אינם בהכרח חייבים להיות נשואים לנפטר. על פי דין הירושה, גם לידוע או ידועה בציבור, ישנן זכויות לרשת את רכושו של המוריש. על פי חוק 11 לחוק הירושה, בן הזוג, יורש באופן מוחלט את מיטלטליו של המוריש, לרבות רכב וכל הציוד אשר קשור למשק הבית המשותף. לאחר מכן, בן או בת הזוג של המוריש, נוטל\ת מחצית משאר העיזבון. על היורשים החוקיים של המוריש, יש לדעת, כי בהתאם לדיני הירושה, לאחר פטירתו של אדם {המוריש} נכסיו עוברים ליורשיו, אבל גם חובותיו עוברים ליורשיו, עד לגובה השווי של  הירושה שקיבלו מהמנוח.

מה קורה אם למוריש לא היו ילדים או קרובי משפחה?

ישנם גם מקרים כאלה שאדם בודד ללא ילדים או קרובים נפטר. השאלה היא מי יורש את נכסיו וכספו? במידה ולא נמצא אף יורש, מדינת ישראל זכאית  לרשת אותו. הליך זה אינו נעשה מהר, היות וירושתו של נפטר ערירי, עוברת לניהולו של האפוטרופוס הכללי לביהמ"ש בישראל ונשמרת לכמה שנים, על מנת לאפשר ליורשים שאולי יתגלו עם הזמן, לרשת אותו במידה והמוריש לא ערך צוואה לפני פטירתו, המדינה תהיה זו אשר תירש את עיזבונו.

עריכת צוואה מסודרת תפתור בעיות רבות בין היורשים

עורך דין ירושה אשר עוסק בדיני משפחה, ממליץ לעריכת צוואה מסיבות של מחלוקות בירושה. צוואה שערוכה בהתאם לדרישות החוק, תבטיח את חלוקת הרכוש בהתאם לרצנו של המצווה. שנית, ירושה על פי דין, עשויה גם לגרום ליורשים במחלקות לא פשוטות ולגרום לתביעות הדדיות ודיונים בבתי המשפט לענייני משפחה. יחדד עם זאת, אנו מסיקים, כי חוק הירושה, מגדיר היטב את האופן אשר בו ירושת האדם נחלקת בין קרובי משפחתו בלבד. החוק בעצם, שומר על ירושתו של המנוח ומאפשר לירושה להישאר במשפחה.

איך מתחלקת ירושה ללא צוואה?
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here