- פרסומת -
תשלום הארנונה הינו תשלום חובה עבור כל אזרח וארגון בישראל. עם זאת, ובדומה למיסים אחרים, מדובר במס המוביל לכדי חילוקי דעות, סכסוכים ותביעות. בין אם יש לכם חובות ארנונה מהעבר, אתם מעוניינים לשנות את סיווג הנכס לצורך הפחתת החיוב...
- פרסומת -

התפרסם לאחרונה