- פרסומת -

אם קיימות הגבלות על התפטרות כתוצאה מנישואין או מעבר דירה?

עובד צריך להודיע למעסיק על התפטרות 30 ימים מראש, אלא אם מצוין אחרת בחוזה העבודה. במידה והפיטורין הן כתוצאה מנישואין זכאי העובד לפיצויים רק במידה וחל מעבר דירה למקום מושבו של בן הזוג טרום הנישואין המרוחק כ-40 ק"מ לפחות ממקום המגורים הנוכחי, המרחק החדש גדול יותר מהקודם והעובד גר בהם מעל חצי שנה.

מהו חוק החופשה השנתית?

מטרתו של חוק החופשה השנתית היא להסדיר את זכות העובד לצבור חופשה. החישוב על פיו נצברת החופשה מתבסס על ותק העבודה ועל חובת המעביד להוציא את העובד לחופשה שנתית.

מהי הרעת תנאים?

מקרים של שינוי חד צדדי בתנאי ההעסקה, ללא הסכמת העובד, אשר בעקבותיהם חלה פגיעה בתנאי העבודה נחשבים על פי החוק להרעת תנאים. יש להבחין בין הרעת תנאים לבין שינוי סביר אותו לגיטימי עבור המעסיק לערוך.

האם ישנו עונש הקבוע בחוק עבור הטרדה מינית במקום העבודה?

כן. על פי חוק הטרדה מינית התשנ"ח 1998, הטרדה מינית בעבודה עלולה לגרור עונש כבד של עד שתי שנות מאסר, פיצויים על סך 50,000 שקלים ללא חובת הוכח נזק ותשלומים על כל נזק שייגרם כתוצאה מההטרדה.

האם ניתן לפטר אישה בהיריון?

משרד העבודה עשוי לאשר פיטורין של אישה בהיריון. במסגרת הליך מן הסוג הזה עורכים העובד והמעביד דיון מול המפקחת על התחום מטעם משרד העבודה. עם זאת, פסיקה חדשה מצביעה על כך שיש לשלם לעובדת שכר מלא עד קבלת ההיתר.

שאלות ותשובות דיני עבודה
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here