- פרסומת -

עורכי דין המתמחים בתביעות רשלנות רפואית בלידה הם לרוב גם עורכי דין המתמחים גם בדיני עבודה . הסיבה לכך שבאופן זה הם יכולים להצליב בין הנושאים על מנת להגיע לאפקטיביות מלאה בתוצרים, בעיקר בכל הקשור לאופן ותנאי העבודה של רופאים ואנשי הצוות הרפואי האחרים.

רשלנות רפואית בלידה פירושה מתן טיפול רפואי שאינו במסגרת רמת הזהירות הנדרשת, כך שנוצרת סטייה באופן הטיפול הנדרש על פי הנהוג בספרות הרפואית. הסטייה הופך לרשלנות רפואית כאשר נגרם ליולדת או לעובר נזק, שלא היה אמור להיגרם במידה והיו זוכים לטיפול רפואי נאות.

רשלנות רפואית בלידה עלולה להיגרם מצד כל מי שעוסק בתחום הרפואה והמיילדות – רופאים, אחיות, עובדי מעבדה, טכנאי אולטרא סאונד, מיילדות, וכל אנשי המקצוע השותפים לתהליך. במאמר זה ננסה להבין כיצד נקבע כי אכן מדובר ברשלנות, מה נדרש על מנת להגיש תביעה שכזו, ומה הקשר בין דיני עבודה ורשלנות רפואית ?

על מנת להוכיח רשלנות רפואית , מציגים הן התובע והן הנתבע מומחים, המעידים מטעמם (עדות בבית משפט או עדות כתובה), אודות הנזק שנגרם לאם או לתינוק במהלך ההריון או הלידה, ואודת ההשלכות שיש לנזק זה על בריאותם הנוכחית והעתידית. במרבית המקרים, נוכח בית המשפט לדעת כי יש פער משמעותי בין עדויות המומחים מבין הצדדים, ובעוד עדותו של המומחה מטעם התביעה גורסת, כי מדובר בנזק משמעותי שנגרם מסטייה בטיפול רפואי תקין, הרי שעדותו של המומחה מטעם ההגנה תגרוס בדרך כלל כי מדובר אכן במקרה מצער, אולם למרשו (איש הצוות הרפואי או בית החולים) אין יד ורגל בהשתלשלות האירועים כפי שקרו, וכי לא יכול היה לעצור את הבעיה או הנזק בעת התרחשותם.

במקרים כאלה, יטה בדרך כלל בית המשפט להביא מומחה אובייטיבי מטעמו, שיבחן את טענות שני הצדדים ויחליט האם אכן מדובר במקרה רשלנות רפואית בלידה. אחד הכלים העומדים לרשותו הוא השוואת השתלשלות המקרים כפי שמתואר במסמכים ובדוחות הרפואיים, עם הספרות הכתובה והפעולות הנדרשות להתבצע במקרים אלה.

חשוב לדעת שתביעה מסוג רשלנות רפואית בלידה אפשר להגיש הרבה שנים לאחר האירוע, וליתר דיוק – 7 שנים לאחר שהילוד הגיע לגיל 18, כלומר – 25 שנה. על מנת להגיש תביעה שכזו, יש לפנות אל עורכי דין, לאסוף ולהגיש את כל המסמכים והדוחות הרפואיים שנאספו במהלך ההריון והלידה, לדאוג לגיבוי התוצאות של כל בדיקה, שנערכה וכל חוות דעת רפואית, על מנת לספק תמונה שלמה ומלאה ככל האפשר של השתלשלות האירועים. את כל המסמכים הנ"ל יש להגיש לעורך דין מומחה לנושאי רשלנות רפואית , ולקבל את חוות דעתו האם מדובר אכן במקרה של רשלנות, כפי שתואר.

רשלנות רפואית בלידה ודיני עבודה
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here