- פרסומת -

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, קובע את זכותו של כל עובד, שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב, להיות מבוטח בקופת פנסיה מקיפה. הצו קובע, בין היתר, כי על העובד לבחור, בהודעה בכתב למעבידו, תוך 60 ימים מיום תחילת עבודתו, את קופת הפנסיה אליה הוא מבקש להעביר את הכספים, כאשר, על המעביד להתחיל בהפרשות עבור עובד שהחל לעבוד אצלו כשאין הוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, לאחר שישה חודשי עבודה.

אם העובד מתחיל את עבודתו כאשר כבר יש לו קרן פנסיה- יש להפריש לו לקרן החל מיום עבודתו הראשון.

ע"פ צו ההרחבה, שיעורי ההפרשות יהיו בהתאם לטבלה שלהלן ויעלו באופן הדרגתי:

החל מיום… ואילך

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות המעביד לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

פנסיה – האם לכל עובד יש להפריש לפנסיה? באילו שיעורים?
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here