- פרסומת -

כאשר בני זוג נישאים, הם למעשה מקימים סוג של שותפות: גם אם אחד או אחת מבני הזוג הם המפרנסים העיקריים, ברי כי לא יכלו לקיים את עבודתם בלי עזרתו של הצד השני בזוגיות. בעצם, הלכת השיתוף גורסת, כי כל הרכוש שנצבר על ידי בני הזוג הוא תוצר של שיתוף בין בני הזוג. במקרה של גירושין, יש צורך לפרק את השיתוף בין בני הזוג. כיצד עושים זאת?

בישראל כמו בישראל – העניינים לא תמיד פשוטים

חוק שיפוט בתי דין רבניים בישראל קובע, כי ענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל יידונו בבית הדין הרבני על פי ההלכה. אולם, אלה מדברים על ענייני המעמד האישי ולא על ענייני הרכוש. מאידך, ניתן לכרוך את ענייני הרכוש במסגרת התביעה לגירושין בבית הדין הרבני. מרגע שבית הדין החל לדון בעניין, מפאת עקרון כיבוד הערכאות לא ידונו בעניין ערכאות אחרות. אלא ברור כי הכרעת בית הדין הרבני, הפוסק על פי עקרונות הלכתיים, תהיה שונה מזאת שתצא תחת ידו של בית המשפט לענייני משפחה. כתוצאה מהאמור לעיל, כאשר בני זוג עומדים להתגרש, לא פעם מתרחש מירוץ סמכויות, במסגרתו כל אחד מבני הזוג "רץ" להגיש את התביעה בערכאה שהכי נוחה לו מבחינת התוצאה הצפויה.

פירוק השיתוף בין בני זוג במסגרת גירושין הוא עניין סבוך מעצמו, ואילו לא די בכך, הרי שהרגשות המעורבים בעניין בדרך כלל אינם מקלים כלל על הקושי שבפירוק השיתוף שבין בני הזוג.

הלכת השיתוף

החוק בישראל קובע לגבי בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74, כי תמיד תחול לגביהם "הלכת השיתוף", הגורסת את האמור לעיל בדבר המאמץ המשותף של בני הזוג. משמעות פירוק השיתוף במצב כזה היא כי הרכוש שנצבר, נצבר במאמץ משותף ועל כן יש לחלקו שווה בשווה. יש לשים לב, כי החוק מדבר על חלוקה שווה בשווה של הרכוש שנצבר, ולא מן הנמנע כי רכוש שהיה רשום על שמו של מי מבני הזוג לפני הנישואין, ייוותר שלו לאחר פירוק השיתוף.

הסכם ממון

בני זוג יכולים להסכים ביניהם על הסכם ממון בו מכריעים מראש על האופן בו יש לחלק את הרכוש המשותף במקרה של גירושין. הסכם כזה טעון אישור של בית המשפט לענייני משפחה, אולם הוא פותר במידה רבה את הבעייתיות של פירוק השיתוף בעיצומה של סערת רגשות, וגם יש בו כדי לעצור את "מירוץ הסמכויות" והחלפתו בשיטה מוסכמת בין בני הזוג לפירוק השיתוף.

ייעוץ משפטי יבטיח לכם את זכויותיכם

ענייני גירושין ונישואין יכולים להיות סבוכים. אם אתם רוצים להבטיח את זכויותיכם – בין אם לפני הנישואין, לשם יצירת הסכם ממון ובחינת האפשרויות העומדות בפניכם, ובין אם לקראת גירושין, כדי לייתר פסיקה של בית משפט וכו' – חשוב ביותר לפנות אל עו"ד המומחה בתחום המשפחה כדי להבטיח את זכויותיכם. ככל שהדבר אפשרי ניתן לפנות אל עו"ד כזוג ביחד; למצער, אם לא ניתן לפנות ביחד, פנו אל עו"ד כדי להבטיח את זכויותיכם.

פירוק השיתוף בין בני זוג
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here