- פרסומת -

חוקי הפיטורין משתנים ממדינה למדינה. בישראל בד"כ נהוג לצדד בזכותו של המעסיק לנהל את עסקיו כראות עיניו, ובהתאם לכך, לפטר את עובדיו במידת הצורך. יחד עם זאת, מעסיקים עשויים להיתקל בקשיים בפיטוריהם של העובדים, בעיקר בארגונים גדולים.

לצד זכותו של המעביד לפטר את עובדיו, ישנה החובה לשלם לעובדו (הזכאי לכך על פי חוק) פיצויי פיטורין .

סכום פיצויי הפיטורין המגיע לעובד ספציפי תלוי ב: סוג העסקה, בוותק שלו ובגובה שכרו.

באופן כללי, הזכות ל פיצויי פיטורין ניתנת למי שנמצא לפחות שנה במקום עבודתו. יחד עם זאת, במידה והמעביד פיטר את העובד סמוך לסיום שנתו הראשונה (ז"א, עובד אשר עבד כמעט שנה ), פיטורין יראו כאילו נעשו מתוך ניסיון להתחמק מתשלום פיצויי פיטורין . לכן, אלא אם הוכח אחרת, על המעביד לשלם פיצויי פיטורין גם במקרה הזה.

בנוסף, החוק מדגיש כי על העובד לעבוד שנה ברציפות. אולם, ישנן העדריות המקובלות על פי חוק והן אינן נחשבות לפגיעה ברצף העבודה. בין היתר: שירות מילואים, תאונה, מחלה, חופשה בהסכמה עוד.

חישוב פיצויי פיטורין

חישוב פיצויי הפיטורין נעשה בהתאם לסוגי העסקה שונים:

  • עובד בשכר חודשי ← פיצויי פיטורין יחושב על פי שכר אחרון כפול שנות עבודתו
  • עובד בשכר יומי/ שעתי ← פיצויי פיטורין יחושב על פי ממוצע ימי / שעות עבודה בשנה האחרונה כפול השכר היומי / שעתי האחרון, וכפול שנות העבודה
  • עובד בשכר + עמלות מכירה ← פיצויי פיטורין יחושב על פי שכר בסיס אחרון + ממוצע עמלות ב- 12 החודשים האחרונים לעבודה, כפול שנות עבודה.
  • עובד שחלה הפחתה בשכרו ← פיצויי פיטורין יחושב על פי שכר אחרון ערב ההפחתה
  • עובד שחל שינוי זמני בשכרו ← פיצויי פיטורין יחושב על פי השכר האחרון של העובד טרם השינוי, כאילו לא חל שינוי
  • עובד שחל שינוי בהיקפי משרתו ← פיצויי פיטורין יחושב על פי שכר אחרון ערב הפיטורין באופן יחסי למידת החלקיות של המשרה בכל אחת מהתקופות
  • עובד שחל שינוי מהותי בתפקידו או בצורת העסקתו ← פיצויי פיטורין יחושב על פי חישוב לפי שכר אחרון בכל תקופת עבודה, כפול שנות עבודה בכל תקופה
פיצויי פיטורין וחישובם
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here