עורך דין ירושה
מקור freepik
- פרסומת -

אף אחד לא יודע מה ילד יום. משום כך יש אנשים אשר עוד בחייהם דואגים להשאיר צוואה אשר תורה על חלוקת העיזבון שלהם בהתאם לרצונותיהם. במקרים בהם מנוח לא הותיר צוואה, היא תחולק בכפוף לחוק הירושה על פי דין ותהיה באופן הבא:

* אם המנוח הותיר צוואה, תיקרא הירושה ירושה על פי צוואה. היורשים יהיו מי שיופיעו בה וחלוקת העיזבון תתבצע לפיה.

* במידה ואין צוואה, נקראת הירושה- ירושה על פי דין והיורשים יהיו קרוביו של הנפטר כקבוע בחוק ואם אין לו קרובים הזכאים לרשת אותו, יעבור עזבונו לאפוטרופוס הכללי.

* עזבון נפטר יחולק לא לפני שתוגש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים, לפי הסמכות בהתאם למקום משובו של המוריש. במקרה שהנפטר לא התגורר בארץ, תוגש הבקשה לאחד מבתי הדין הרבניים.

קופות גמל או ביטוחי מנהלים, אינם נחשבים כחלק מעיזבון הנפטר ומי שיורש אותם הוא המוטב המופיע בפוליסות.  חשוב להיוועץ בשירותי עורך דין ירושה בעניינים חשובים אלו.

מהי צוואה הדדית?

צוואה הדדית היא צוואה, אותה עורכים בני זוג בשל רצונם הברור להגביל את צעדיו של בן/בת הזוג שיוותרו אחרון. בצוואה זו הם יורישו את עיזבונם לזה ולזה, ולאחר מכן לצדדים שלישיים כמו למשל: ילדיהם.

צוואה הדדית הנערכת במסמך אחד, היא תהיה גם צוואה הדדית וגם משותפת.

כאשר אחד מהצדדים ירצה לשנות את הצוואה ההדדית, הוא יהיה חייב למסור על כך הודעה לצד השני, ולערוך צוואה חדשה תוך התעלמות מהצוואה המשותפת. מסירת ההודעה ע"י מי מבני הזוג, מבטלת את  כשרותה של הצוואה ההדדית. ובן הזוג השני יוכל גם הוא לערוך צוואה נפרדת משלו.

עריכת צוואה

עריכת צוואה נעשית בדרך כלל ע"י עורך דין לדיני משפחה העוסק בתחום המשפטי של ירושות וצוואות. ההחלטה לערוך צוואה, צריכה להתקבל מתוך רצון והיא שמורה לכל אדם. חוק הירושה מאפשר להכין צוואה בכמה דרכים:

צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. אדם יכול לבחור איזה סוג של צוואה הוא רוצה להשאיר וזה נתון לבחירתו המוחלטת. רק לאחר צוואה הנכתבת בהתאם לחוק, יכול כל אדם להיות סמוך ובטוח כי רכושו יחולק בהתאם לרצונו האמתי.

עורך דין ירושה
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here