עו
קרדיט תמונה: עו"ד אסתר שלום
- פרסומת -

במרוצת השנים האחרונות, החל לקבע עצמו הליך הסכם גירושין כאפקטיבי, אטרקטיבי ויעיל ביותר לשם פירוק הזוגיות. אז מהו הסכם גירושין, מהם ההליכים הפרוצדורליים לאישורו ומהו תוכנו? הסכם גירושין – המדריך המלא.

הדין הישראלי – מחייב בפגישות גישור

בשנים האחרונות, הפך הסכם הגירושין לאחד מאפיקי סיום הנישואין הנפוצים ביותר בישראל. מדובר על דרך שלצד היותה משפטית, כוללת חיכוך ומחלוקות בשיעור המינימלי ביותר, לאור הסכמת הצדדים על תוכן ההסכם.

בעת פתיחת תיק גירושין מוטלת חובה על בני זוג להגיע ל – 4 מפגשי מהו"ת, מכוח החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה. במסגרת מפגשים אלו, יוכלו הצדדים להגיע להסכמה לעניין הגירושין והנושאים החשובים, וכל שיישאר הוא להעלותו על הכתב, תוך דיוקו.

הסכם גירושין – על רגל אחת

הסכם גירושין הוא מעין חוזה, אשר נחתם בין בני זוג אשר החליטו שברצונם להתגרש. ככלל, ההסכם יסדיר את כל הנושאים הקשורים לסיום חיי הנישואין, לרבות הסדרי ראייה, מזונות ועוד. בין הנושאים שיכללו במסגרת ההסכם – זכויות סוציאליות, לרבות קצבאות ילדים וכספי פנסיה, חלוקת חובות, גובה מזונות הילדים, חלוקת הרכוש ועוד.

לאחר כתיבת הסכם הגירושין, יפנו בני הזוג לאחת הערכאות המוסמכות לדיון, הן בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, לאישור ההסכם. חשוב לציין, לפני שנמשיך – מבלי האישור, אין להסכם תוקף!

ההליך בפועל – בית הדין הרבני

לאחר פתיחת תיק לאישור ההסכם, יהא עליכם להגיש טופס בקשה לאישור הסכם גירושין. ניתן למלא גם באינטרנט. לאחר מכן, יהא עליכם לשלם אגרה בגין פתיחת תיק בבית הדין הרבני. נציין לעניין זה שבמידה והתחלתם בהליך גירושין בבית הדין, אין צורך בתשלום אגרה נוספת. לבסוף, נעמוד על כך שיש לצרף צילום ת"ז ועותק של הסכם הגירושין.

ההליך בפועל – בית המשפט לענייני משפחה

בבית המשפט לענייני משפחה מדובר על הליך פחות בירוקרטי וסבוך. בעוד בבית הדין הרבני יהא עליכם להגיש בקשה בהתאם לפורמט האחיד, בבית המשפט לענייני משפחה תוכלו להגיש בקשה אשר מנוסחת על ידכם באופן חופשי, לשם אישור ההסכם.

אל הבקשה יש לצרף עותק של הסכם הגירושין, צילומי תעודות זהות של הצדדים להסכם וכן אסמכתא לתשלום אגרה של בית המשפט לענייני משפחה.

לאחר קבלת הבקשה – הדיון בפועל

לאחר שהבקשה תגיע לעיון בית הדין או בית המשפט, יזומנו הצדדים להסכם לדיון בפני השופט/דיין. הדיון האמור ייערך בדלתיים סגורות, והיחידים שיורשו להיכנס הם המייצגים של הצדדים, ככל שקיימים. ככל שההסכם המדובר נכתב על ידי מגשר, יורשה גם הוא להיכנס.

מטרת הדיון, ככלל, היא לוודא כי שני הצדדים להסכם חתמו עליו מרצונם החופשי, ולא נכפה עליהם לחתום עליו. בנוסף, בית המשפט יוודא כי החוזה לא מקפח את אחד הצדדים.

הבחינה החשובה ביותר של בית המשפט – טובת הילד

לזכותו של בית המשפט הישראלי מעלות רבות. אולם, לעניין זה ניתן לראות מעלה נוספת, אותה חשוב להעלות על נס, הן מתוך כבוד למערכת, והן לשם המודעות לכך, בעת עריכת ההסכם.

בחינתו העיקרית של בית המשפט תהא טובת הילד. משכך, ככל שהליך הגירושין מתנהל, שברקע לזוג ילדים קטינים, בית המשפט יידרש לטובתם של הילדים כתוצאה מן ההסכם. האם הסדרי הראייה מאפשרים לילדים לראות את האב בצורה מספקת? האם משמורת משותפת רלוונטית, לאור העובדה שהאב לא עובד בעבודה מסודרת?

בהתאם לבחינה זו, ולאור העובדה שאישור הערכאה מחייב לשם מתן תוקף להסכם, ייתכן שהשופט ישנה מעט את ההסכם כפי שכתבתם אותו, ככל שעולה צורך, בין אם על רקע טובת הילד ובין אם מסיבות אחרות.

מעמדו של הסכם הגירושין – השלב שלאחר אישור ההסכם

אישור הסכם גירושין מהווה פסק דין חלוט. משכך, ניתן, במידת הצורך, להביאו למימוש אל הוצאה לפועל, ובכל הנוגע למזונות, גם למוסד לביטוח לאומי.  יש לציין שככל שהצדדים מסכימים על כך, ניתן להכניס שינויים בהסכם גם לאחר החתימה. לשם שינוי ההסכם, יש לפנות ולקבל את אישור הערכאה שאישרה את ההסכם מלכתחילה.

לאור היקף התנאים בהם יש לעמוד לאישור ההסכם (חתימה של שניהם, אשרור החתימה וגמירות הדעת בדיון משפטי וכו'), ביטולו של הסכם גירושין ייעשה במקרים חריגים בלבד, בהם השתנו הנסיבות בהם נחתם ההסכם.

אחרי שעברנו על הפרוצדורה – המטרה העיקרית של הסכם הגירושין

היעד העיקרי בכתיבת הסכם גירושין הוא כלילת כל הנושאים הרלוונטיים בעת פירוק המשפחה. הסיבה לכך היא תחושת הביטחון והוודאות, במהלך תקופה שבעצם טומנת בחובה את הלא נודע במלוא משמעות המילה.

משכך, ככל שההסכם יותר מפורט, כך יהא פחות מקום לחיכוך עתידי, או למחלוקות בשל התנהגות לקויה של אחד הצדדים.

הסכם גירושים – לא טופס מהאינטרנט!

לאור העובדה שכל משפחה היא בעלת מאפיינים אחרים, דוגמת מספר ילדים, היקף הכנסות, נכסים וכו', אין הסכם אחד שיכול לשמש את כלל המתגרשים.

בין היתר, ניתן לראות פרמטרים שונים כמו נסיעות תכופות לחו"ל, בין אם לעבודה ובין אם למשפחה, מצבם הקוגניטיבי של הילדים או משתנים שונים, יכולים להשפיע משמעותית על ההסכם.

עו"ד אסתר שלום: "אז במה עוסק הסכם הגירושין?"

ככלל, בהסכם הגירושין מצויים שלושה פרקים עיקריים, הם חלוקת רכוש, משמורת ילדים ומזונות ילדים. אז מה כולל כל אחד מהחלקים האמורים?

חלוקת רכוש

כל האספקטים הכלכליים שהצמיחו בני הזוג במהלך חייהם. מעבר לנכסי נדל"ן ורכבים, מדובר על זכויות סוציאליות ועסקיות, עסקיהם של בני הזוג, המוניטין שלהם וכו'. נציין, לעניין זה, כי הגעה לבית המשפט תביא לחלוקת כלל הנכסים באופן שווה בין בני הזוג, כך שיש לזכור זאת בעת הגעה לשולחן הדיונים.

משמורת ילדים

הסדרי משמורת הם המונח המקצועי לחלוקת זמן השהות של הילדים אצל הוריהם. חלק מהמתגרשים בוחרים מדיניות משמורת מלאה, בה אחד ההורים מקבל על עצמו  את כלל האחריות ההורית, לצד הסדרי ראייה לבן הזוג השני. מנגד, חלק מהמתגרשים בוחרים משמורת משותפת, במסגרתה שני ההורים מקבלים אחריות הורית שווה בחלקה, ומתחלקים בזמני הילדים באופן שווה

מזונות

שיעור המזונות, אותו ישלם המשתכר הבכיר בבית למשתכר הנמוך, נקבע על רקע הסדר המשמורת אותו בחרו בני הזוג לשעבר. משכך, להסדר לעניין המשמורת היקף השפעה משמעותי על כספי המוזנות החודשיים. מעבר לכך, משפיע הסדר המשמורת על ילדים גם על סכומי המדור שיתקבלו וכן על הוצאות נוספות, בגין שני משקי הבית.

עו"ד אסתר שלום – להסכם גירושין שמחזיק לעד

בדומה לכל מסמך משפטי, ניתן לתקוף הסכם גירושין. בין אם הטענה תהא הטעיה, ובין אם תהא שינוי נסיבות, ואף רצון של אחד ההורים לקבל הסדרי ראייה טובים יותר, לא חסרות סיבות לתקוף את ההסכם המדובר.

עו"ד אסתר שלום, בעלת שנים של ניסיון בעולם דיני המשפחה, עריכת הסכמים משפטיים בתחום והסכמי גירושין בפרט, תוכל לדאוג שלצד העובדה ששני הצדדים יצאו שבעי רצון, תעמוד לכם וודאות בחוסנו המשפטי של ההסכם לעולמי עד. פנו עכשיו לעורך דין גירושין אסתר שלום.

עו״ד אסתר שלום

דרך אבא הלל 7, רמת גן, 5252204

טלפון: 052-970-6731

ester-law.co.il

עו"ד אסתר שלום: "הסכם גירושין – מהו ולמי הוא רלוונטי?"
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here