עבירת הגניבה
קרדיט pixabay
- פרסומת -

בסימן א' בחוק העונשין התשל"ז – 1977 (להלן: חוק העונשין) ישנן מגוון עבירות המוגדרות בעגה העממית כ"עבירות רכוש". כך למשל:

סעיף 390 לחוק העונשין – גניבה בידי עובד ציבור.

סעיף 384א' – לחוק העונשין –  גניבה בנסיבות מיוחדות.

סעיף 391 – לחוק העונשין – גניבה ממעביד.

סעיף 392 – לחוק העונשין – גניבה בידי מנהל.

סעיף 393 – לחוק העונשין – גניבה בידי מורשה.

סעיף 413ד' – לחוק העונשין –  גניבה מרכב או פירוק רכב.

בשורות הבאות, אנו נתמקד בעבירת הגניבה הרגילה ובעבירת הגניבה בנסיבות מיוחדות.

מהי גניבה?

סעיף 383 לחוק העונשין מגדיר מהי גניבה. גניבה היא נטילת דבר מה ללא הסכמת הבעלים, בחוסר תום לב ובמרמה. עם זאת, על מנת שהתביעה תוכל להרשיע נאשם בפלילים בעבירת הגניבה, אין די בכך שאותו אדם יטול את הדבר במרמה, אלא על התביעה להוכיח ברמת ההסתברות הנדרשת בפלילים כי מבצע העבירה התכוון לשלול את הנכס הנגנב שלילת קבע.

וזו לשון החוק:

"(א) אדם גונב דבר אם הוא –

(1) נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע;

(2) בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר".

ישנן מספר דרכים באמצעותן גניבה מתבצעת: למשל: בתחבולה, בהפחדה, במציאה או אפילו בטעות. כך למשל, כשהנהלת החברה מפקיה בטעות בחשבון הבנק של עובד פלוני סכום כסף, ואותו עובד בוחר שלא להשיב את סכום הכסף שהופק – אזי מדובר בגניבה.

עבירת הגניבה הבסיסית בחוק העונשין:

עבירת הגניבה בחוק העונשין מעוגנת בסעיף 384, המדובר בעבירה מסוג עוון המוגדרת בזו הלשון:

"הגונב, דינו – מאסר שלוש שנים, והוא אם לא נקבע לגניבה עונש אחר מחמת נסיבותיה או מחמת טיבו של הדבר שנגנב".

גניבה בנסיבות מיוחדות בחוק העונשין:

כפי שהוזכר לעיל, מלבד עבירת הגניבה הבסיסית ישנן עבירות רכוש חמורות יותר. כך למשל, גניבה של דבר המשמש כחלק מקווי תשתיות או גניבת כלי עבודה אשר משמש לפרנסתו של אדם אחר – תיחשב לגניבה בנסיבות מיוחדות. בנוסף, גניבת כלים חקלאיים, תוצרת חקלאית גם כן תיחשב לגניבה בנסיבות מיוחדות. העונש המרבי הקבוע על גניבות מסוג זה הנו 4 שנות מאסר. כמו כן, אם שוויו של החפץ הנגנב עולה על 500,000 ש"ח, אזי העונש המרבי הקבוע בחוק הנו 7 שנות מאסר.

כיצד להתמודד אם אתה חשוד בעבירת גניבה?

כאמור, בחוק העונשין ישנן מגוון עבירות רכוש. בכל מקרה אם זומנת לחקירה באזהרה, יש לפנות לעורך דין פלילי על מנת לקבל ייעוץ לפני חקירה. בהמשך לכך, אם יוחלט להגיש נגדך כתב אישום, אזי עורך הדין יבחן את חומר הראיות וזאת על מנת להוביל לתוצאה הטובה ביותר בתיק.

עבירת הגניבה
5 (100%) 2 votes

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here