מחיקת רישום פלילי
- פרסומת -

ככלל, הרשעה בעבירה פלילית גוררת רישום פלילי. סוגי העבירות הנרשמות במרשם הפלילי ותקופות ההתיישנות והמחיקה של הרישום הפלילי קבועות בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, (התשמ"א – 1981) כעקרון, אדם אשר לאחר שהורשע ונענש, דבק בדרך הישר, ולא חזר לבצע עבירות נוספות תוך פרק הזמן הקבוע בחוק, זכאי לכך שעברו הפלילי יימחק, או לחילופין, יתיישן כך שרק גורמים מצומצמים יכלו לראות את עברו הפלילי.

מטרת הסדר זה, היא לאפשר למי שהורשעו בפלילים לחזור לשורות החברה, למשל באמצעות השתלבות במקצועות שנחסמו בפניהם עקב הרשעתם. כאשר, ישנם שני שלבים עד מחיקת רישום פלילי – בשלב הראשון, הרישום מתיישן, כך שרק רשימה מצומצמת של גורמים רשאים לראותו (משכה של תקופה זו, תלוי בעונש שהוטל בגזר הדין) ובשלב השני, לאחר שהרישום התיישן מתחילה להימנות התקופה עד למחיקתו המוחלטת.

מחיקת רישום פלילי או רישום משטרתי הינו תחום משפטי רחב. הסיבה לכך היא, שבמקומות עבודה רבים יש צורך להציג טופס הקרוי "תעודת יושר" כתנאי קבלה לעבודה. למעשה, "תעודת יושר" הינו מונח מטעה, שכן הכוונה במקרים אלו היא כי יש להציג תדפיס של הרישום הפלילי של המועמד לעבודה. התיעוד הפלילי בתיקי המשטרה אינו מחסיר דבר, וגם מתיקים שנסגרים מחוסר עניין לציבור או מחוסר ראיות נותר רישום פלילי בגיליונו של האדם אשר נחשד בהם. עם זאת, אין זה אומר שרישומים אלו חייבים להעיב על המשך חייכם ולפגוע בסיכוייכם למצוא עבודה.

מחיקת רישום פלילי
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here