טענת פרעתי
- פרסומת -

טענת "פרעתי" לגבי פסק דין:

טענת  "פרעתי" היא טענה במסגרתה טוען החייב בתיק ההוצאה לפועל, כי הוא "פרע" את חובו. הכוונה היא כי הוא מילא אחר פסק דין או כי הוא אינו חייב עוד למלא אחר האמור בפסק הדין.

חשוב לציין:

ניתן לטעון "פרעתי" רק אם מדוב ר בטענת פירעון שהתגבשה לאחר מתן פסק הדין.

טענת "פרעתי" לגבי שטר:

טענת  "פרעתי" היא טענה במסגרתה טוען החייב בתיק ההוצאה לפועל, כי הוא "פרע" את חובו.

בטענה זו יוכל ראש ההוצאה לפועל לדון, רק אם פירעון החוב נעשה לאחר יום המצאת בקשת הביצוע לחייב ולא לפני כן.

מועד העלאת טענת "פרעתי?

אין הגבלה לגבי מועד העלאת הטענה וניתן לטעון אותה בכל עת.

עיכוב ביצוע פסק הדין והפקדת ערובה:

לראש ההוצאה לפועל  יש סמכות להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין (מטעמים מיוחדים)  עד למתן החלטתו, אך הוא אינו חייב לעשות כן.

כמו כן, אם הורה ראש ההוצאה לפועל על עיכוב ביצוע פסק דין, יצווה על החייב להפקיד ערובה לשם הבטחת ביצועו של פסק הדין.

יובהר, בנסיבות מסויימות רשאי ראש ההוצאה לפועל שלא להטיל הפקדת ערובה על החייב.

תוצאות דחיית טענת פרעתי:

אם דחה ראש ההוצאה לפועל טענת פרעתי ונראה היה כי לא היה יסוד לטעון טענה זו כלל, יטיל על החייב הוצאות מיוחדות.

חשוב לדעת:

  • נטל ההוכחה בטענת פרעתי מוטלת כולה על החייב.
  • יש להגיש את הבקשה בטופס המיועד לבקשות חייבים, לצרף תצהיר מאומת ע"י עו"ד, מסמכים רלוונטים וטפסי הוצל"פ נוספים באם יש צורך בכך.
  • ייתכנו מקרים נוספים בהם ניתן להעלות טענת פרעתי, על כן רצוי להיוועץ בעו"ד.
טענת פרעתי
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here