חלוקת זכויות סוציאליות בגירושין
קרדיט pixabay
- פרסומת -

אחת הסוגיות המורכבות בהן דנים בענייני גירושין היא אופן חלוקת הזכויות הסוציאליות של בני הזוג, דהיינו, כל הכספים והעניינים הפיננסיים, אשר הנם פרי מאמציהם המשותפים של בני הזוג. חשוב מאוד להיות מודעים לעצם קיומה של הזכות הזו, בעיקר משום שהנכסים והכספים שמצטברים במסגרת זכויות אלו עשויים להגיע לסכומים גבוהים מאוד.

מה כוללות הזכויות הסוציאליות הללו?

חלוקת הרכוש בין בני הזוג לוקחת את מחשבותינו באופן אוטומטי אל הנכסים שרכשו יחד, ביניהם דירת המגורים, רכבים, כספים שמצויים בחשבון הבנק, מטלטלין של הבית וכדומה.

פרט לכל אלו, במסגרת הסכם הגירושין נקבעת גם חלוקת הזכויות הסוציאליות, הכוללות את כל ההפרשות שהופרשו לקופות גמל, לחסכונות ולקרנות השונות, פיצויי פיטורין, כספי פנסיה וכדו\'.

האם הבעלות על הזכויות הסוציאליות מתחלקת באופן שווה בין שני בני הזוג?

הנחת היסוד היא, כי תרומת שני בני הזוג לניהול משק הבית אפשרה לחסוך את הכספים הללו, בין אם שניהם פרנסו לאורך כל השנים, ובין אם רק אחד מהצדדים עשה כן.

לפיכך, הזכויות הסוציאליות מתחלקות באופן שווה בין שני הצדדים, אפילו במקרים בהם ניתן לממש אותן רק שנים לאחר מימוש הגירושין, כמו במקרים של פתיחת קרן נאמנות, יציאת בן או בת הזוג לגמלאות וכדומה. במקרים אלו, 2 הצדדים ממתינים על לזיכוי הצפוי להגיע בעתיד.

גמלת הפנסיה חייבת להיכלל במסגרת הסכם הגירושין

אחת הזכויות הסוציאליות שחיוני לדון בהן במסגרת הסכם הגירושין היא גמלת הפנסיה. אף על פי שהיא עשויה להיות רלוונטית לאחר שנים רבות, היא מהווה הבטחון הכלכלי של בני הזוג בגיל הפרישה, ועל כן חשוב מאוד להגיע להסדר הוגן ושוויוני בגינה.

כיצד מחושבת הזכאות לגמלת פנסיה?

הזכאות לגמלת הפנסיה תקפה עבור תמלוגים שהצטברו מיום נישואיהם של בני הזוג ועד למועד סיומם. על מנת לקבוע את גובה הגמלה, בית המשפט נכנס לתמונה לצורך הערכת שווי הנכסים של הקרן עבור כל צד. לשם כך ממנה בית המשפט אקטואר, שמתוקף תפקידו מתמחה בחישובים מורכבים מסוג זה, המשולבים במצבים של אי וודאות.

במידה והאקטואר מוצא כי הנכסים הפנסיונים של שני בני הזוג שווים בערכם, או שתרומתו של כל צד שווה, כל אחד מהם יישאר עם נכסיו הפנסיוניים. כאשר קיים חוסר איזון בנכסים הפנסיוניים, וערכם של הנכסים של צד אחד גבוה מערך הנכסים של של השני, יקבע האקטואר השלמה של זכויות הפנסיה בהתאם.

עיגון זכויות הפנסיה בעת הליך הגירושין הנו חיוני

במידה וקיים חוסר איזון בין ערכם של הנכסים הפנסיוניים של בני הזוג, מומלץ לעגן את הזכויות עליהם במסגרת הסכם הגירושין. זאת על מנת להימנע מבעיות עתידיות, שעלולות לצוץ מסיבות שונות.

במסגרת הסכם הגירושין בני הזוג רשאים להגיע להסכמים באשר לאופן חלוקת הזכויות הסוציאליות השונות, לרבות זכויות הפנסיה, כאשר הסכם הגירושין מהווה התוקף המשפטי להסכמות אלו.

איזון הזכויות הפנסיוניות באמצעות היוון

רבות מהזכויות הפנסיוניות ניתן לממש רק עם הגיעם של בן או בת הזוג לגיל הפרישה או בעת יציאתם לגמלאות. עובדה זו יוצרת מצב שבו מועד פירעון הזכויות הנו מוגבל, אך אינו מוחלט. במקרים בהם בן או בת הזוג רוצים לקבל את הכספים שמגיעים להם מתוקף גמלת הפנסיה, ניתן לבצע היוון לכל הזכויות הלא נזילות, ולהוסיפן להסכם חלוקת הרכוש של בני הזוג.

היוון הזכויות הפנסיוניות מתבצע על ידי שערוך הערך הנוכחי של הזכויות לפי ערכן העתידי במועד היציאה של בן/ בת הזוג לגמלאות. אולם, הליך זה אינו יכול להתבצע ללא הסכמתם ההדדית של שני בני הזוג, והוא מותנה בכך.

מתי עלולה להיקבע חלוקה לא שוויונית של הזכויות הסוציאליות?

במקרים חריגים עשוי בית המשפט לקבוע חלוקה לא שוויונית בין בני הזוג, ואף למנוע מאחד הצדדים את מימוש זכויותיו על הנכסים המשותפים של בני הזוג, בכללותם הזכויות הסוציאליות וגמלת הפנסיה.

מקרים חריגים מסוג זה עלולים לנבוע כתוצאה מהסתרת הכנסות או הברחת נכסים, וכן במקרים בהם בני הזוג חיו בנפרד פרק זמן ממושך ולא ניהלו יחד את משק הבית המשותף.

על מנת להבטיח את מימוש הזכויות באופן מלא וחוקי, מומלץ להיעזר בעורך דין שמתמחה בענייני גירושין. חשוב לעגן את כל הזכויות במסגרת ההסכם ולא להניח לפרטים קטנים להיעלם מן העין. חשוב להבין, שבכל הנוגע לזכויות הסוציאליות, מדובר בסכומים לא קטנים, ולכן חשוב לדעת על כל הנכסים הקיימים והעתידיים על מנת להגיע להסדר הוגן ולממש את הזכויות שמגיעות לכל צד על פי חוק.

חלוקת זכויות סוציאליות בגירושין
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here