חוב מזונות בהוצאה לפועל
- פרסומת -

חוב מזונות ניתן לגבייה בהוצאה לפועל כמו הליך גביית חוב רגיל בהוצאה לפועל. יחד עם זאת, להליכי גביית חוב מזונות ישנם גם סעיפי חוק נוספים אשר נועדו לגבות את החוב במהירות ויעילות לעיתים תוך העדפת הזוכה בחוב מזונות על פני נושים אחרים.

על מנת להגיע לתוצאות טובות ויעילות יש להיות בקי בחוקים, בתקנות בסדרי הדין ובפסיקה הרלונטית.

בחובות הנובעים ממזונות ישנן שתי ערכאות רלוונטיות: האחת, בית המשפט לענייני משפחה והשנייה הינה לשכת ההוצאה לפועל בה נפתח התיק.

חשוב לדעת כי החלטות רשמי ההוצאה לפועל מוגבלות מעצם הסמכות המוקנית להם. היינו, רשם ההוצאה לפועל אינו יכול ליתן כל סעד ו/או כל החלטה אותה מבקש הזוכה או החייב ולכך משמעות מרחיקת לכת:

לעיתים החלטה שניתנה ע"י רשם ההוצאה לפועל הינה בחוסר סמכות (המוקנית לבית המשפט לענייני משפחה) ומשכך החלטתו תהא מבוטלת מעיקרה.

לעיתים הערכאה הראויה לדון, לתת סעד ו/או להבהיר עניין מסויים הינה בית המשפט לענייני מפחה בלבד ופניה אליה תיעשה בהתאם לתקנות ולסדרי הדין, שאלמלא כן – תידחה במיידית.

יוצא איפוא, שניהול תיקים משולבים בהם החוב נובע ממזונות, מצריך מיומנות ומומחיות. יש להיות בקיא הן בהליכים הננקטים בלשכת ההוצאה לפועל והן בחיקקה הנוגעת לפסקי דין בענייני משפחה, על מנת להביא לתוצאה אפקטיבית, יעילה ומהירה ללא התיידנות מיותרת.

חוב מזונות בהוצאה לפועל
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here