- פרסומת -

במהלך העבודה ייתכנו שינויים באופן שבו אדם מועסק. עובד יכול להסכים לעבוד בתנאים שונים מאלה שבהם נבחר לתפקיד, אולם במקרים מסוימים, הרעה בתנאי העבודה תאפשר לאותו עובד להתפטר וייראו את התפטרותו כאילו פוטר. התפטרות כזאת תזכה את העובד במלוא הזכויות המגיעות לאדם שפוטר, מדמי אבטלה ועד לפיצויי פיטורין כמתחייב בחוק.

התפטרות שדינה כדין פיטורין

כאשר אדם מפוטר מגיעות לו זכויות שונות ממקורות שונים. אדם אשר עבד למעלה משנה זכאי לקבל פיצויי פיטורין בהיקף של משכורת חודש שלמה בעבור כל שנה שעבד אצל המעביד. בנוסף, אדם שפוטר זכאי, למשל, לתבוע דמי אבטלה מהביטוח הלאומי, כמו גם לקבל שירותים מלשכת התעסוקה, כדי למצוא עבודה חדשה במקום זאת ממנה פוטר. מובן כי רבות מזכויות אלה נמנעות ואינן מגיעות לעובד אשר התפטר.

במקרים שונים, מעסיקים ינסו לכפות על עובד תנאי העסקה פחותים מאלה שבהם הועסק. לא כל שינוי בתנאי ההעסקה ייחשב להרעה בתנאים, אולם במקרים של הרעה בתנאים, תעמוד לעובד האפשרות להתפטר וייראו את התפטרותו כפיטורין.

מהי הרעה בתנאים?

אין רשימה סגורה של מקרים ונצברה פסיקה המאפיינת את אותן נסיבות בהן לא ניתן להמשיך לעבוד, ומה היא אותה הרעה הנדרשת בתנאי ההעסקה כדי להקנות לעובד את הזכות להתפטר כדין פיטורין. הרעה בתנאים יכולה להיות אחת מני רבים: שינוי מקום העבודה באופן קבוע למקום משמעותית רחוק יותר, פגיעה ברמת השכר, שינוי משמעותי בתפקיד המטיל על העובד עומס גדול יותר ועוד. כל אלה יכולים להוות נסיבות שייראו בהן הרעה בתנאי העסקה, שתאפשר לעובד להתפטר וייראו את ההתפטרות כאילו פוטר.

כיצד אפשר להתפטר כדין פיטורין?

כדי לעשות את הצעד הזה, יש ראשית לפנות אל המעסיק ולתת לו הזדמנות לתקן את הפגמים המהווים לטענתכם עילה להתפטרות שדינה כפיטורין. אם לאחר שפניתן אל המעסיק הוא איננו מתקן את התנאים, אז תוכלו להתפטר בגין הרעת התנאים. מובן, כי העובד איננו חייב להתפטר מיד ובמקום ויש מרווח זמן סביר, בו יכול העובד לחשוב על התנאים, אולם ככל שהעובד ימשיך לעבוד בתנאים החדשים, כך ייתכן כי ייראו את העובד כאילו הוא מסכים להרעת התנאים.

פנו אל עו"ד להבטחת זכויותיכם

לאור כל האמור לעיל, ברי כי אין מדובר בצעד פשוט אשר ניתן לבצע בלא מחשבה תחילה. בטרם אתם נוקטים בצעדים כדי להתפטר, כדאי לבדוק באמצעות עורך דין, כי אכן התקיימו התנאים להתפטרות כזאת, כדי שלא תמצאו את עצמכם קרחים מכאן ומכאן. באמצעות עורך דין המומחה בדיני עבודה, תוכלו לדעת את מלוא הזכויות העומדות בפניכם. עורך הדין יסייע לכם בכל הדרוש להבטחת זכויותיכם, ובכלל זה פנייה אל הערכאות המתאימות במידת הצורך. פנייה אל עורך דין מקצועי המומחה בדיני עבודה היא הערובה שלכם לכך שתקבלו את כל הזכויות המגיעות לכם.

הרעה בתנאי ההעסקה
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here