- פרסומת -
- פרסומת -

הסכמי ממון הן הסכמים הנחתמים בין בני זוג טרם נישואיהם ומטרתם להסדיר את נושא חלוקת הרכוש בין בני הסוג במקרה של פרידה או גירושין. חלוקת הרכוש על פי הסכמי ממון תהיה שונה בין מה שהחוק היה מחייב, במידה ולא היה נחתם הסכם כזה. אפשר לסכם את המהות של קיומי הסכמי ממון בכך שמדובר בהסכם אשר יבטיח כי הרכוש אשר נמצא בידי כל אחד מבני הזוג כאשר הוא נכנס למערכת זוגית בין אם זה בנישואין או בין אם זה כידוע בציבור יישאר ברשותם גם אחרי פרידה או גירושין.

הסכמי ממון – ממה הם מורכבים?

הסכמי ממון מחולקים לשני חלקים עיקריים, חלק אחד מתייחס לרכוש שנצבר עד לנישואין או לחיים המשותפים על ידי כל אחד מבני הזוג והחלק השני מתייחס לרכוש אשר ייצבר על ידי הזוג מיום הנישואין והלאה. הסכמי ממון יכללו גם סעיפים נוספים מלבד פירוט חלוקת הרכוש כמו: את המועד בו מתחילים בחלוקת הרכוש (זה יכול להיות עוד בטרם יתחיל הזוג בהליך גירושין בפועל). ישנם זוגות שיכללו באותם הסכמי ממון גם סעיפים אשר נוגעים לנושאי כמו המשמורת על הילדים, הסדרי הראיה וסעיפים נוספים אשר יהיו רלוונטיים לזוגות עם ילדים במקרה של פרידה או גירושין.

הסכמי ממון – הסוגים השונים

ישנם מספר סוגים של הסכמי ממון בין זוגות. ההסכם הראשון הוא הסכם ממון לפני הנישואין, הסכם זה מפרט את הפרדת הרכוש של כל אחד מבני הזוג. בשביל להיות בעל תוקף בעת הצור, ההסכם צריך להיות מאושר על ידי נוטריון, בית המשפט לענייני משפחה או רשם נישואין. הסכם ממון לאחר נישואין גם נמנע על הסוגים השונים של הסכמי ממון, הסכם זה נעשה אחרי שהזוג כבר נישא והוא ניתן לאישור בבית דין רבני או בבית משפט. הסכם ממון לחיים משותפים או סוג נוסף של הסכמי ממון, הסכם זה מיועד עבור בני זוג ידועים בציבור שלא מתכננים להתחתן. באמצעות הסכם זה יוכל כל אחד מבני הזוג להגן על הרכוש שהוא הביא ובמידה והקשר יסתיים, יפעלו בני הזוג על פי מה שכתוב באותו ההסכם.

אישור הסכמי ממון

כל הסוגים של הסכמי ממון זקוקים לאישור בכדי לקבל תוקף משפטי. הסכם ממון אשר נחתם טרם נישואין יכול להיות מאושר על ידי נוטריון, רשם נישואין או בית משפט לענייני משפחה. לעומת זאת, הסכם ממון שנחתם לאחר הנישואין יכול לקבל אישור רק בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני. אישור הסכמי ממון נועד בכדי להבטיח את גמרות הדעת של שני בני הזוג שההסכם נוגע להם. האישור של ההסכם יתבצע ברוב המקרים בנוכחותם של שני הצדדים, כאשר השופט מסביר לשני בני הזוג את המשמעות של ההסכם עליו הם חתמו. לאחר שהסכם הממון מאושר, האפשרות היחידה לבטל אותו היא רק במידה ומגיש בקשת הביטול יוכיח כי ישנה טעות כלשהי בהסכם או הוא נכפה לחתום עליו.

חשיבותם של הסכמי ממון

כשלושים אחוז מהזוגות הנישאים יגרשו בסופו של דבר והסכם ממון שיחתם ביניהם טרם הנישואין ישמש להן כסוג של תעודת ביטוח במקרה שכזה. אז נכון שברוב המקרים הסכמי ממון לא יראו כ"רומנטיים" עבור זוג שרק מתחיל את דרכו המשותפת. אבל, במידה ובני הזוג ייפרדו בשלב כלשהו, הסכם ממון יבטיח להם חלוקת רכוש אשר מוסכמת מראש ובכוחו למנוע מהם ויכוחים, כעסים והליכים משפטיים ארוכים ומתישים. כאמור, במידה והזוג יישאר כל חייו יחדיו הסכם ממון לא ימומש (אלא אם כן ישנם סעיפים הקשורים למקרה של מוות של אחד מבני הזוג).

הסכמי ממון
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here