- פרסומת -

חוק דמי מחלה אינו מבטיח לעובד שאינו מסוגל לעבוד, את מלוא שכרו עבור ימי היעדרותו, אלא שיעורים ממנו.

עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעסיקו תשלום, בכפוף לתקופת הזכאות המקסימאלית, לפי שיעורי התשלום הבאים:

יום היעדרות

דמי מחלה

שיעור התשלום

ראשון

אין תשלום

שני

תשלום מחצית דמי מחלה

50% משכר יום רגיל

שלישי

תשלום מחצית דמי מחלה

50% משכר יום רגיל

רביעי ואילך

תשלום מלוא דמי מחלה

100% משכר יום רגיל

  • יצוין, כי עובד שחלה ומבקש לקבל ממעבידו דמי מחלה, חייב להמציא למעביד תעודה רפואית, אשר בה מצוינים שם החולה ופרטי המחלה, ימי המחלה, תאריך הוצאת התעודה ושם הרופא. העובד חייב להודיע למעביד, תוך שלושה ימים, על מחלתו ועל התקופה המשוערת שבה לא יהיה מסוגל לחזור לעבודה, בגלל מחלתו.
  • על פי תקנה תקנות דמי מחלה, עובד שהוא חבר קופת-חולים, ימציא תעודת מחלה מאת קופת-חולים או תעודה מאושרת מטעמה. אם התעודה אינה מטעם רופא של קופת חולים, עומת למעביד זכות להפנות את העובד לבדיקת רופא מטעמו.
  • אם התעודה שהמציא העובד הנה מטעם רופא של קופת חולים, על המעביד לכבד את תעודת המחלה.
דמי מחלה – מהם התנאים לזכאות? מהו שיעור דמי המחלה?
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here