- פרסומת -

ע"פ ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה שהוצא מכוחו לתשלום דמי הבראה במגזר הפרטי, נקבע כי על המעביד לשלם דמי הבראה לעובדיו לפי שנות הוותק של העובדים ובאופן יחסי להיקף משרתם.

עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.

עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו.

מספר ימי ההבראה לעובד שמועסק במשרה מלאה:

שנת וותק

מגזר פרטי

מגזר ציבורי

1

5

7

2-3

6

7

4-10

7

9

11-15

8

10

16-19

9

11

20-24

10

12

25

10

13

חישוב דמי הבראה לעובד בשכר יומי / שעתי:

  • עובדים יומיים/שעתיים, אשר עובדים במשרה מלאה, זכאים להבראה על פי הטבלה מעלה.
  • עובדים יומיים/שעתיים, אשר עובדים במשרה חלקית, זכאים לדמי הבראה בהתאם לחלקיות משרתם. את אחוז משרתם של העובדים ניתן לחשב על-ידי חלוקת שעות עבודתם השבועיות ב – 43 והכפלת התוצאה ב- 100.
  • את התוצאה יש להכפיל במספר ימי ההבראה ובתעריף דמי ההבראה ליום.

תעריף דמי הבראה

תאריך

מגזר פרטי

מגזר ציבורי

1.7.10

351 ₪

395 ₪

דמי הבראה – מהו תעריף דמי ההבראה המעודכן? כמה ימים יש להעניק לעובד?
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here