- פרסומת -

פוליסת ביטוח מהווה הסכם על פיו חברת הביטוח מתחייבת לשאת בעלויות האפשריות של המבוטח. חברות ביטוח מציעות פוליסות ביטוח שונות בתחום הרכב, בריאות וחיים, משכנתא או נכס כאשר בחלק מן המקרים הפוליסה מופעלת עבור המוטב ולא עבור בעל הפוליסה.

פוליסת ביטוח חיים – מה היא כוללת?

כאשר אדם רוכש פוליסת ביטוח חיים כל הפרטים הנוגעים לסוג הביטוח, איזה סכום על המבוטח לשלם כל חודש ומהי האחריות של חברת הביטוח יופיעו בפוליסה. פוליסת ביטוח חיים מופעלת כאשר חברת הביטוח נדרשת לשלם באופן חד פעמי סכום כסף גדול שנקבע מראש בעת החתימה על הפוליסה וזאת בעקבות מוות טבעי (בעקבות מחלה או תאונה) של בעל הפוליסה. ישנם שני מסלולים עיקריים של ביטוח חיים:

ביטוח ריסק אשר לפיו בעל הפוליסה מקבל פיצויים מחברת הביטוח במקרה של אובדן כושר עבודה והמשפחה רק לאחר מותו של המבוטח.

מסלול נוסף הוא ביטוח חיים חסכון – זמין עבור בעל הפוליסה לאחר גיל הפרישה או במקרים שבהם המבוטח סובל מאובדן כושר עבודה ומוקצב לו פיצוי חודשי.

אובדן כושר עבודה – מהו?

אנשים המבקשים לרכוש פוליסת ביטוח חיים לרוב יעשו זאת ברגע מרכזי בחיים כמו בעת סיום הלימודים, לאחר קבלת קביעות בעבודה, בעת ההחלטה להקים משפחה ועוד. רגעים אלה מביאים אנשים לרכוש פוליסת ביטוח על מנת לוודא שעתידם ועתיד משפחתם הכלכלי יישאר יציב גם במקרה של אובדן כושר עבודה. תאונות קורות מדי יום והאפשרות של אובדן כושר עבודה בתאונה או כתוצאה של רשלנות רפואית היא בהחלט רלוונטית עבור כולם. אובדן כושר עבודה יכול להיות לתקופת זמן מסוימת בה המבוטח נאלץ לעבור טיפולים רפואיים או עקב פיטורין והתפטרות ממקום העבודה.

ביטוח חיים – גובה הפרמיה

הפרמיה של פוליסת ביטוח חיים אותה המבוטח צריך לשלם כל חודש נקבעת בין השאר בהתאם לגובה הסכום שמשפחתו תזדקק לו במקרה של מוות או אובדן כושר עבודה, הגיל של המבוטח, מצבו הרפואי של בעל הפוליסה ועוד. המוטבים המופיעים על גבי הפוליסה מקבלים את הסכום המלא המופיע בפוליסת הביטוח כתשלום חד פעמי המועבר אליהם לאחר שחברת הביטוח עושה בירורים ומוודא כי כל התנאים המופיעים בפוליסה ביטוח תקפים בהתאם למה שסוכם עם המבוטח במעמד רכישת הפוליסה.

תשלום עבור אובדן כושר עבודה

גובה התשלום אותו בעל הפוליסה מקבל לאחר אובדן כושר עבודה במידה ורכש ביטוח חיים נקבע בהתאם לגובה המשכורת שהמבוטח קיבל בעת החתימה על הפוליסה. לרוב, המבוטח נאלץ להמתין מספר חודשים (תקופת השהייה) עד שהפוליסה מופעלת ורק אז הוא יכול לקבל פיצויים. חברות ביטוח קובעות אחוז מסוים מהמשכורת אותו הן מתחייבות לשלם לתקופת זמן מוגבלת כל חודש. בעת רכישת פוליסת ביטוח חיים חשוב מאוד להקפיד כי קיים סעיף של אובדן כושר עבודה.

ביטוח חיים – אובדן כושר עבודה
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here