- פרסומת -

אפוטרופסות

1179
0
- פרסומת -

אפוטרופסות ניתנת לצורך הגנה ודאגה לצרכים של אדם מסוים הזקוק לכך מבחינה רפואית או תפקודית, בין היתר לצורך מניעה של גרימת נזקים על ידו לעצמו או לרכושו. עד גיל שמונה עשרה אפוטרופסות היא חובתם של ההורים עבור ילדיהם הקטנים. אחרי גיל שמונה עשרה, במידה ואותו אדם נזקק לשירותי אפוטרופסות, בית המשפט יהיה זה שאחראי למנות לו אחד כזה. האפוטרופוס שימונה על ידי בית המשפט, יהיה אחראי בין היתר לייצג את החסוי בפעולות משפטיות ופעולות נוספות, זאת בהתאם לסמכויות אותן העניק לו בית המשפט.

קיימים מספר סוגים של אפוטרופסות הממונים על ידי בית משפט ביניהם: אפוטרופסות על רכוש, אפוטרופסות על גוף, אפוטרופסות על גוף ועל רכוש, אפוטרופסות זמנית וסוגי אפוטרופסות נוספים.

אפוטרופסות – למי יש צורך בזה?

קיימות קבוצות שונות באוכלוסייה אשר מסיבות כאלו ואחרות הן מוגבלות לביצוע פעולות מסוימות בכוחות עצמם. בין הקבוצות הללו נמנים: אנשים אשר לוקים בשכלם, פגועי נפש, קשישים סיעודיים או קשישים תשושי נפש ואנשים אשר חולים במחלה אשר מונעת מהם את היכולת לדאוג לעצמם ולטפל בענייניהם השונים. החלטה של בית המשפט שאנשים אלו אכן לא יכולים לדאוג לענייניהם תוביל למינויו של אפוטרופוס אשר ידאג לענייניו של האדם עליו הוא ממונה כאפוטרופוס (חסוי) ויקבל את ההחלטות השונות הקשורות לחייו של החסוי במקומו.

קבוצה נוספת שתזדקק לשירותי אפוטרופסות היא ילדים אשר הוריהם אינם יכולים או רוצים לטפל בהם ולדאוג לצרכים שלהם. במקרים כאלו בית המשפט ימנה אפוטרופוס אשר יהיה אחראי על הטיפול ולמילוי הצרכים השונים של אותם הילדים. חשוב לציין, אפוטרופסות של הורים לילדיהם הקטינים (אפוטרופסות טבעית) לא דורשת מינוי מיוחד והיא ניתנת לשלילה על ידי בית המשפט רק במצבים חריגים כמו: הזנחה של הילדים, גרימת נזק וחוסר יכולת או אפשרות לטפל בילדים.

אפוטרופסות – מי יכול לתפקד כאפוטרופוס?

אפוטרופוס יכול להיות אדם פרטי, עמותה העוסקת בתחום או האפוטרופוס הכללי של ישראל. ברוב המקרים מי שימונה לאפוטרופוס יהיה אדם בעל קרבה משפחתית לאדם הנזקק לנושא של אפוטרופסות. במקרים בהם אין לאדם הנזקק להשגחת אפוטרופוס בן משפחה, בית המשפט הוא זה שיהיה אחראי לבחור אפוטרופוס. לצורך מינוי האפוטרופוס ייעזר בית המשפט בהמלצה של פקיד הסעד באשר לאפשרויות הקיימות למתן אפוטרופסות עבור אותו אדם. במידה ופקיד הסעד ימליץ על העברת תפקיד האפוטרופוס לגורם חיצוני כלשהו, בית המשפט יהיה זה שאחראי על איתור האפוטרופוס שלדעתו יהיה המתאים ביותר לביצוע תפקיד האפוטרופוס של אותו אדם.

אפוטרופסות – כיצד מגישים בקשה

בכדי להתמנות כאפוטרופוס לאדם מסוים יש צורך להגיש בקשה מסודרת אשר תהיה כתובה בכתב ידו לבית משפט. יש צורך לצרף לבקשה את המסמכים הרפואיים אשר מעידים על מצבו הבריאותי של אותו אדם אשר נזקק לשירותי אפוטרופסות. מסמך נוסף אותו צריך לצרף לבקשה הוא תצהיר של האדם הרוצה להתמנות לתפקיד האפוטרופוס והסכמה של בני משפחתו של החסוי כי הם מאשרים שאותו אפוטרופוס מוסכם על ידם. הבקשה צריכה להיות מוגשת בשלושה עותקים ולעיתים גם יהיה צורך בעותקים נוספים.

אפוטרופסות על קטינים בהליכי גירושין

כאמור עד גיל שמונה עשרה הורי הילד הם האפוטרופסיים שלו. כאשר זוג עם ילדים משותפים עובר הליך גירושין, הוא יצטרך בין היתר לקבל החלטות לגבי חלוקת משמורת על הילדים והסדרי ראיה. גם הורה שלא קיבל משמורת על הילדים יחשב כבעל אפוטרופסות הל ילדיו הקטינים וככזה הוא יהיה שותף משמעותי בהחלטות לגבי חייהם של ילדיו.

אפוטרופסות
Rate this post

- פרסומת -

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here